Nuorisotyö

KRIS- erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kriminaalityötä 15-25 vuotiaille päihde- ja rikoskierteessä oleville nuorille vertaistuen avulla.

Erityisnuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta sekä luoda yhdessä nuoren kanssa tavoitteita, jotka auttavat nuorta saamaan kiinni mielekkäämmästä ja vastuullisemmasta elämäntavasta.

Nuorisotyön tukihenkilöillä itsellään on kokemuksia mm. vankilasta, päihdeongelmasta ja lastensuojelun asiakkuudesta. Nuorisotyö toimii tällä hetkellä vapaaehtoistyön voimin. Oppilaitokset voivat tilata kokemusasiantuntija puheenvuoroja nuorten päihteidenkäytöstä oppilaille sekä vanhemmille hallituksen puheenjohtajan kautta.

KRIS:n toimintaan liittyy aina neljä periaatetta: rehellisyys, päihteettömyys, yhteisvastuullisuus ja toveruus. Tälle perustalle on luotu myös nuorisotyön toiminta.