Yhteystiedot

KRIS- Suomen keskusliitto ry /RIKSKRIS Styrelse Finland

KRIS- Suomen keskusliitto ry:n vuosikokouksessa 23.5.2015 valittiin uusi hallitus.

Hallitus:

Päivi Peltola, puheenjohtaja

Jari Ihalainen, varapuheenjohtaja

Marko Rajamäki, kassanhoitaja

Anu Lampela, varakassanhoitaja

Keijo Laapas, sihteeri

Jani Purhonen, varasihteeri

Hallituksen jäsenet/ ledamöterna i styrelsen:

KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry / (Seinäjoki)

KRIS-Etelä-Suomi ry / (Helsinki)

KRIS-Oulu ry

KRIS- Pohjois-Karjala ry (Joensuu)

KRIS-Satakunta ry / (Rauma)

KRIS-Tampere ry

Jäsenyhdistykset nimeävät vuosittain edustajansa ja varaedustajan hallitukseen.

keskusliitto@kris.fi

Pankkiyhteys: NORDEA 109830-111828

Y-tunnus: 2175049-2

Toiminnanjohtaja/Verksamhetsledare: Timo Valkama

timo.valkama@kris.fi

+358(0)50-376 2180

Koulutussihteeri/Utbildnings sekreterare: Hannele Valkama

hannele.valkama@kris.fi

+3588(0)50-326 1770

Kunniajäsen/Hedersmedlem ja ent. KRIS-Suomi ry:n perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja:Matti Hytönen