Tutkimustyö

KRIS-toiminta alkoi 2003, ja jo seuraavana vuonna saimme ensimmäisen ulkopuolisen tekemän toimintaamme koskevan asiakastyöraportin.

KRIS-Suomen keskusliiton tehtäviin kuuluu tutkimusmateriaalin jakaminen halukkaille tutkijoille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Kirjastossa ovat alkuperäiskappaleet, mutta ne ovat luettavissa näillä sivuilla ja saatavissa myös tiedostomuotoisina, sähköpostitse.

KRIS-yhdistykset – työtä ja toimintaideoita koskevat tutkimukset, opinnäytetyöt ja raportit:

 • Konnasta kunnon kansalaiseksi: rikostaustaisten kokemuksia desistanssin onnistumisen edellytyksistä. Koski-Säntti, Heini. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Joulukuu 2015.
 • Lainrikkojataustaisten nuorten tukeminen kohti työelämää: Nuorten ja työntekijöiden kokemuksia Move On! – hankkeesta. Ervelä Aino-Maria. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Lokakuu 2015
 • Vapautuneiden vankien kokemuksia parisuhteen vaikutuksesta yhteiskuntaan integroitumisessa. Kumpu Milka. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Kesäkuu 2015.
 • Yhteistyossa rikoksettomaan elamaan paakaupunkiseudulla loppuraportti Erika Turunen 7/2012.
 • Rikoskierteestä irtautuminen ja vertaistuki -Vapautuvien vankien ongelmat yhteiskuntaan sopeutumisessa. Juha Mäki. Poliisiammattikorkeakoulu. Päättötyö. Tammikuu 2012.
 • Näkymättömät muurit -Vangin kokemuksia valvotusta koevapaudesta elämänhallinnan viitekehyksessä. Irina remes TampereenIRINA REMES. Tampereen yliopisto. Sosiaalityön tutkimuksen laitos. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Syyskuu 2010.
 • Vankien jalkihuolto– Tampereen YRE-yhteistyöryhmän kokemukset ja haasteet vankien jälkihoitotyössä tehtävästä yhteistyöstä
  Timo Valkama. Tampereen avoin yliopisto; Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos; Sosiaalityö, A6 Kandidaatin tutkinto  4.2.2009
 • ELÄMÄNHALLINTAA JA SELVIYTYMISKEINOJA VERTAISTUEN AVULLA – KRIS-järjestö vapautuvien ja vapautuneiden vankien tukena. Ari Siekkinen. Tampereen yliopisto; Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Sosiaalityön Pro gradu –tutkielma; toukokuu 2008
 •  ”SE YKSINKERTAINEN KIITOLLISUUS SIITÄ ET SE ON OHI” – Entisten lainrikkojien diskursiivisten identiteettien jäljillä
  Oikari Elisa. Tampereen yliopisto; Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Pro gradu –työ; huhtikuu 2008
 • PÄIHDE- JA RIKOSKIERTEESTÄ TAKAISIN YHTEISKUNTAAN VERTAISTUKIPERIAATTEELLA – Tutkimus KRIS-yhdistyksistä. Eveliina Ketolainen, Kati Kuusio, Elina Mustonen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö; helmikuu 2008
 • VERTAISTUKI OSANA VAPAUTUNEEN SELVIYTYMISPOLKUA. Paulette Etelävuori. Kuopion yliopisto; Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos. Sosiaalityön Pro gradu –tutkielma; marraskuu 2007
 • ”ETT SILLE ANNETAAN MAHOLLISUUKSIA” –Institutionaalinen luottamus vankilajärjestelmän toimivuuteen entisten vankien kokemana. Mirkka Jalonen-Alava. Kandidaatin tutkielma. Jyväskylän yliopisto; Yhteiskuntapolitiikan laitos; kevät-syksy 2006
 • PÄIHDEONGELMAINEN VANKI – VAPAUTUMINEN JA SOPEUTUMINEN VERTAISTUEN JA YHTEISKUNNAN KEINOIN
  Porvoon EDUPOLI; Mielenterveys ja päihde–erikoistutkinto. Sulkama Marjo, Joutjärvi Susanna; opinnäyte-työ; maaliskuu 2005
 • ASIKKALAN, ASIKKALAN PUISET RATTAAT Vapautuneiden vankien vertaisryhmää työstämässä. Opinnäytetyö; Vilén Pilvi, Willberg Merja; Laurea Tikkurila; joulukuu 2004
 • KRIS-SUOMI RY – Asiakastyön arviointiraportti, Sami Kivelä 19.11.2004; DIAK