Valmiuksia siirtyä työelämään-hanke

KRIS-Oulu ry:n toteuttama Valmiuksia siirtyä työelämään (VST) -hanke tarjosi apua työnhakuun ja koulutukseen! VST -hanke toimi asiakkaidensa työn ja koulutuksen välittäjänä sekä osana elämänmuutosta ja kuntoutusta. Näin helpotettiin vaikeasti työllistyvien pääsyä välityömarkkinoille, avoimille työmarkkinoille sekä valmentaviin ja ammatillisiin koulutuksiin.

VST-hankkeen tavoitteena oli tarjota vangeille ja muille lainrikkojataustaisille, vaikeasti työllistyville henkilöille tietoa, yksilöllistä tukea ja palveluohjausta sekä edistää heidän pääsyään välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille.  VST-hankkeen toimintatapoihin kuuluivat yksilöllinen asiakastyöskentely ennen vankilasta vapautumista ja siviilissä.  VST-hanketta rahoitti ELY-keskus. Hanke toimi Oulussa 2013-2015 vuosina.

Loppuraportti linkissä : VST LOPPURAPORTTI

Vaikuttavuusarvio valmistuu kesän aikana.

Linkissä  VST-OPAS OULU 2014 valmistunut opas. Oppaassa kuvataan KRIS-Oulu ry:n VST-projektin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja lainrikkojataustaisten henkilöiden yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseksi ja saattamiseksi.

Päivitetty VST-OPAS 2017 löytyy allaolevasta linkistä.

VSTOPAS2017

 ELY