KRIS-Etelä-Suomi ry

KRIS-Etelä-Suomi ry on yhdistys, joka tähtää rikos- ja päihdekierteessä olevien ihmisten auttamiseen vertaistuen periaatteella. Yhdistyksellä on tarkoitus poluttaa vaikeasti työllistettäviä takaisin työelämään tai koulutuksiin. KRIS-Etelä-Suomi ry tekee työtä myös syrjäytymisuhan alla sekä rikoskierteeseen ajautuvien nuorten parissa.

Toiminta jakautuu yleisesti kolmeen osa-alueeseen:

Vankilatyöhön
Avotyöhön
Nuorisotyöhön

Perusperiaatteitamme ovat:

 • Päihteettömyys
 • Rehellisyys
 • Toveruus
 • Yhteisvastuullisuus

Näiden neljän sanan ja niiden merkityksen ympärille kietoutuu koko KRIS toiminta. KRIS:n työntekijä ei ole vain työntekijä, eikä asiakas ole vain asiakas. KRIS antaa mahdollisuuden uudelle elämäntavalle, pois vankilasta ja päihteistä, kohti laadukkaampaa ja mielekkäämpää elämää.

VANKILATYÖ:

KRIS Etelä-Suomi ry tekee vankilatyötä Helsingin, Keravan, Suomenlinnan, Vantaan ja Jokelan vankiloissa sekä naisvankien osalta Vanajan vankilassa.

Vankilatyö pähkinänkuoressa

Rohkaisemme vapautumassa olevia kontaktiin pääosin päihteettömillä osastoilla pidettävien KRIS-infojen ja teemaryhmien kautta. Olemme näin mukana valmistelemassa vapautumista. Menemme tarvittaessa portille vastaan. Pääpainotus on päihteettömyyden ja rikoksettoman elämäntavan tukemisessa, nopeissa ei-byrokraattisissa toimenpiteissä ja tukiverkon luomisessa. Tuki voi myös olla neuvottelevaa, tuloksellisesta palveluohjausta esim. uo-, valvonta-, sosiaali- ja työvoimaviranomaisten kanssa.

Vankilatyö vankeusaikana

 • Infot, puhelut, kirjeet
 • Lomasaatot ja –tuet
 • Päihteettömät ryhmät vankilassa ja vapaudessa
 • Vapauteen valmistautuminen

Vankilatyö vapautuessa

 • Portilta haku
 • Valvottu koevapaus
 • Vapautumiseen liittyvä asioiden järjestely
 • Vertaistuki

Vankilatyö vapaudessa

  • Tukipuhelut ja -tapaamiset
  • Neuvotteleva työ (palveluohjaus)
  • Yhdyskuntapalvelu, työelämävalmennus ja –harjoittelu
  • Vastaanottotoiminta
  • Päivystyspuhelin
  • Ryhmät
  • Tulevaan täytäntöönpanoon liittyvä työ (ensikertalaiset/uusijat)
  • Vertaistuki
  • Opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoitus

Sivun alkuun


AVOTYÖ:

Toimintakeskuksemme sijaitsee Helsingissä Sörnäisten metroaseman läheisyydessä.  Toimintakeskustyön tarkoituksena on tukea vankilasta vapautuneita, syrjäytymisuhan alla olevia ja päihdeongelmaisia päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sekä edistää myönteistä kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Toimintakeskus on auki arkipäivisin klo 9-16 ja lauantaisin klo 10-12.

Haluamme ylläpitää ja edistää vertaistukityöllä lainrikkoja-, ja riippuvuustaustaisten fyysistä-, psyykkistä- ja sosiaalista hyvinvointia sekä selviytymistä yhteiskunnassa. Toiveenamme on myös myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen

KRIS-Helsingin toimintakeskuksen aula
KRIS-Etelä-Suomi ry:n avoimet ovet
Toimintakeskuksen olohuone
Ryhmähuone

Toimintakeskuksemme sisältää mm. seuraavia palveluita:

 • vertaistukityö
 • vankila-, toimintakeskus- ja nuorisotyö
 • kuntouttava työtoiminta, koevapausohjelma
 • ammatillinen ennaltaehkäisevä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaustyö/ ohjatut nuorten ryhmätoiminnot
 • yhteistyökumppanuus-, viranomais-, ja verkostoyhteistyö
 • henkilökohtainen vertaistukihenkilö/ palveluohjaus, tukityö ja neuvonta
 • toimintakeskuspalvelut
 • päihde- ja asumispalveluihin ohjaus
 • teemaryhmät
 • naisten ryhmätoiminnat
 • vapaa-aika-, harrastus- ja liikuntatoiminnot
 • atk-koulutukset
 • työkokeilu/palkkatuki
 • jatkosuunnitelma työelämään ja koulutukseen
 • loppuarviointi yhdessä asiakkaan kanssa, asiakaspalaute, tavoitteet ja riskit jatkon osalta, sopiminen yhteyden pidosta tarvittaessa. Palveluverkoston varmistaminen.
Helsingin toimintakeskuksen avoin viikko-ohjelma:

MA 

10.15 Aamufiilikset

12-14 Punttisalille (lähtö toimintakeskukselta 11.45)
TI

9.15 Aamufiilikset

11-12 Hyvinvointitunti/Kris-Basic

KE

9.00 NA-ryhmään lähtö

9.15 Aamufiilikset

10.00 Ukkoryhmä

12-14 Punttisali

TO

9.15 Aamufiilikset

12-14 Punttisali (lähtö toimintakeskukselta 11.45)

PE

9.15 Aamufiilikset

11.30-14.30 Nuorten teemaryhmä

13.30 Sähly, lähtö Liikuntamyllyyn
LA

10.00-12.00 Lauantairyhmä, Kris-Basic

 

Ota yhteyttä, tule käymään ja tule mukaan toimintaan!

p. 045 808 6955

Sivun alkuun

NUORISOTYÖ:

KRIS-erityisnuorisotyö on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kriminaalityötä 15-29-vuotiaille päihde- ja rikoskierteessä oleville nuorille vertaistuen avulla. Erityisnuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren päihteettömyyttä ja rikoksettomuutta sekä luoda yhdessä nuoren kanssa tavoitteita, jotka auttavat nuorta saamaan kiinni mielekkäämmästä ja vastuulllisemmasta elämäntavasta. Nuorisotyön tukihenkilöillä itsellään on mm. kokemuksia vankilasta, päihdeongelmasta ja lastensuojelun asiakkuudesta.

KRISin toimintaan liittyy aina neljä periaatetta:  päihteettömyys, rehellisyys, toveruus ja yhteisvastuullisuus. Tälle perustalle on luotu myös nuorisotyön toiminta.

Nuorisotyö toimii täysin vapaaehtoisten voimin Helsingin toimintakeskuksesta käsin. Nuorisotyö sisältää erilaisia toimintamuotoja, joissa ollaan mukana nuoren elämässä niin arjessa kuin vapaa-ajallakin.

 

Etelä-Suomen KRIS-nuoriin saat yhteyden numerosta 045 808 6955 
Sivun alkuun

VAPAA-AJANTOIMINTA:

Tarjoamme mielekästä tekemistä ja harrastetoimintaa. Toimintana ovat mm. teemaryhmät, liikuntavuorot, turnaukset, urheilutapahtumat, elokuvaillat ja peli-illat.

Viikko-ohjelmaa:

MA

10.15 Aamufiilikset

12-14 Punttisalille (lähtö toimintakeskukselta 11.45)

TI

9.15 Aamufiilikset

11-12 Hyvinvointitunti/Kris-Basic

KE

9.00 NA-ryhmään lähtö

9.15 Aamufiilikset

10.00 Ukkoryhmä

12-14 Punttisali

TO

9.15 Aamufiilikset

12-14 Punttisali (lähtö toimintakeskukselta 11.45)

PE

9.15 Aamufiilikset

11.30-14.30 Nuorten teemaryhmä

13.30 Sähly, lähtö Liikuntamyllyyn

LA

10.00-12.00 Lauantairyhmä, Kris-Basic

 

Ota yhteyttä, tule käymään ja tule mukaan toimintaan!

p. 045 808 6955

 

Haluatko liittyä jäseneksi?

Ohessa on jäsenlomake, josta löydät tarkempaa tietoa liittymisestä.

 Jäsenmaksu on 2 € vuodessa. Jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään.

jäsenlomake-2015

Lämmin kiitos toimintaamme tukeville tahoille!

Helsingin toimintakeskuksen toimintaa mm. leipä- ja kakku lahjoituksin useampana päivänä viikossa tukee Kakkukeisari.

www.kakkukeisari.fi

Kiitokset runsaista pikkujouluherkku lahjoituksista Veijolle!

http://www.chef-wotkins.com/


Seuraavat liikkeet ovat sponsoroineet Helsingin kesäpäiviämme arpajaispalkintoineen, lahjakortteineen ja lahjoituksineen:

www.kakkukeisari.fi

www.vikingline.fi

www.siljaline.fi

www.hok-elanto.fi

www.kierrätyskeskus.fi

Alennuksia treenimaksuihin tarjoaa Järvenpään Sisu Gym

www.sisugym.com
Sivun alkuun