KRIS-Suomen keskusliitto ry:n kokouskutsu ja asialista 22.5.2017

Aika: 22.5.2017 klo 12

Paikka: KRIS-Tampere ry:n toimintakeskus (Puutarhakatu 14, 2. krs.)

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kassanhoitaja

9. päätetään 8 §:n mukaisesti, kuinka monta muuta jäsentä hallituksessa on, ja valitaan heidät

10. valitaan yksi tilintarkastaja (HTM tai KHT) ja hänelle varatilintarkastaja 11. kokouksen päättäminen

Uusia nimityksiä

1.11.2016 alkaen KRIS-Tampere ry:n toiminnanjohtajana toimii Päivi Peltola.

1.11.2016 alkaen KRIS-Tampere ry:n toimintakeskusvastaavana  toimii Marko Rajamäki.

1.10.2016 alkaen KRIS- Suomen keskusliitto ry:n koulutussihteerinä toimii Hannele Valkama.

Kaikki valitut ovat toimineet aikaisemminkin esimiestehtävissä  KRIS- yhdistyksissä.

KRIS-Tampere ry on valittu yhdeksi kannustettavaksi yhdistykseksi Pirkanmaan Kannustajat ohjelmaan!
SAA TUKEA!